OBJEDNÁVAJTE CEZ TELEFÓN
0911 788 299
01

Okamžitá ochrana pred povodňami

Použite vrecia na stavbu bariér, hrádzí a zábran a zamedzíte tak vode vniknúť do objektov (domov, garáží, dvorov, studní, verejných a priemyselných priestorov)

Rýchle vysúšanie priestoru

Použite vrecia na odstraňovanie vody zo zatopených priestorov po povodniach alebo pri havarijných situáciách (pivnice, garáže, kúpeľne, priemyselné priestory, cesty) a máte svoj majetok v suchu!

Aké sú hlavné výhody?

  • Vždy po ruke – rýchlosť zásahu rozhoduje
  • Jednoduchá manipulácia – zvládnu aj fyzicky slabší ľudia
  • Viacnásobné a rôzne využitie – min. 5x na ochranu pred povodňami alebo vysúšanie vody

Aké sú výhody v prípade ochrany voči povodniam v porovnaní s vrecami plnenými pieskom?

 

Komu môžu pomôcť?

  • Fyzickým osobám – ochrana domov, bývania pred povodňami, vysúšanie priestorov po povodniach alebo havarijných situáciách
  • Právnickým osobám – ochrana objektov, skladov pred povodňami, zabránenie priesakom vody, vysúšanie priestorov
  • Miestnym samosprávam - ochrana objektov vlastných alebo obyvateľov obcí a miest pred povodňami, vysúšanie priestorov po povodniach alebo havarijných situáciách
  • Štátnej správe – ochrana objektov pred povodňami, regulácia tokov vody pri havárijných situáciách
  • Ostatným organizáciám (napr. Dobrovoľné hasičské zbory) – ochrana domov, bývania pred povodňami, vysúšanie priestorov po povodniach alebo havarijných situáciách